רפואה ישראלית על קו המשווה

קיבוגה, אוגנדה

תודתנו והערכתנו נתונות לכל התורמים. בלעדי תרומתכם פרויקט זה  לא היה מתממש!

תורמים ראשיים:

מר אשר אלחנן

תודתנו לכל מי תמך, סייע, ייעץ ותרם בכל דרך אפשרית