רפואה ישראלית על קו המשווה

קיבוגה, אוגנדה

דו"חות

Yearly Project Report

 

 

 

 

 

 

Monthly Reports

 

 

 

Contact us:

 

K

For volunteering: 

med_africa@britolam.org

Eli Wimpfheimer

Brit Olam, CEO

eliw@britolam.org

K

Brit Olam offices

27 Halechi, Bnei Brak 

Tel: +972 3 6194684

Fax: +972 3 6168797

K